Download Murottal Al-Quran Syaikh Misyari Rasyid al-‘Afasy MP3

Posted On // Leave a Comment
-----------------------------------------------------------------------
Nama Lengkap : Abu Nurah Misyari Rasyid Gharib Muhammad Rasyid Al Afasi.
Kebangsaan : Kuwait.
Tanggal Lahir : 11 Ramadhan 1396 / 5 September 1976.
Status : Menikah dan mempunyai 2 putri.
Pendidikan : Universitas Islam Madinah Fakultas Study Islam dan Al Qur'an..
Guru-guru beliau di bidang Al Qur'an : Syaikh Ahmad Abdul Aziz Az Zaiat, Syaikh
Ibrahim Ali Shahata, Syaikh Radwan, dan lain-lain.
-------------------------------------------------------------------

Syaikh Musyari Rasyid Adalah warga Negara Kuwait. beliau belajar di Islamic University (KSA) Madinah, Universitas Yang mendalami  Al-Qur'an dan berbagai macam cabang tentang macam-macam cara membaca Al-Qur'an (Qiraah Sab'ah) dan Tafsir Al-Quran. Beliau Talaqqy kepada Syaikh Ahmad Abdulaziz Al-Zaiat yang lahir pada tahun 1235 (H) Atau 1907 (M). dan berliau menyetor hafalan dalam riwayat Hafs kepada Syaikh Abraham Ali Shahata Al-Samanodei yang lahir pada 1333 (H) atau 1915 (H). Demikian Sekilas tentang Biografi Syaikh Musyari Rasyid Al-Afasy. silahkan download murottalnya jika anda ingin
  ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
001. Al-Fatiihah 
002. Al-Baqarah
003. Aali 'Imraan
004. An-Nisaa
005. Al-Maa'idah
006. Al-Ana'aam
007. Al-A'raaf
008. Al-Anfaal
009. At-Taubah
010. Yuunus
011. Huud
012. Yuusuf
013. Ar-Ra'd
014. Ibraahiim
015. Al-Hijr
016. An-Nahl
017. Al-Israa'
018. Al-Kahfi
019. Maryam
020. Taahaa
021. Al-Anbiyaa'
022. Al-Hajj
023. Al-Mu'minuun
024. An-Nuur
025. Al-Furqaan
026. Asy-Syu'araa'
027. An-Naml
028. Al-Qasas
029. Al-Ankabuut
030. Ar-Ruum
031. Luqmaan
032. As-Sajdah
033. Al-Azhaab
034. Saba'
035. Faatir
036. Yaasiin
037. As-Saaffaat
038. Saad
039. Az-Zumar
040. Gaafir
041. Fussilaat
042. Asy-Syuara
043. Az-Zukhruf
044. Ad-Dukhaan
045. Al-Jaasiyah
046. Al-Ahqaaf
047. Muhammad
048. Al-Fath
049. Al-Hujuraat
050.
051.
052.
053.
054.
055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.
065.At-Talaaq
066. At-Tahriim
067. Al-Mulk
068. Al-Qalam
069. Al-Haaqqah
070. Al-Ma'aarij
071. Nuuh
072. Al-Jinn
073. Al-Muzzammil
074. Al-Muddassir
075. Al-Qiyaamah
076. Al-Insaan
077. Al-Mursalaat
078. An-Naba'
079. An-Naazi'aat
080. 'Abasa
081. At-Takwir
082. Al-Infitaar
083. Al-Mutaffifiin
084. Al-Insyiqaaq
085. Al-Buruuj
086. At-Taariq
087. Al-A'laa
088. Al-Gaasyiyah
089. Al-Fajr
090. Al-Balad
091. Asy-Syams
092. Al-Lail
093. Ad-duhaa
094. Asy-Syahr
095. At-Tiin
096. Al-'Alaq
097. Al-Qadr
098. Al-Bayyinah
099. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyaat
101. Al-Qaari'ah
102. At-Takaasur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fiil
106. Quraisy
107. Al-Maa'uun
108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiruun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Naas


0 komentar:

Posting Komentar